top of page

Audio News

Kommunicera internt eller med era läsare genom ljud

Radiomikrofoner

För Intranät

Skickar ni ut informationsmejl eller uppdatering i form av text? Hur många läser det? Skulle era anställa hellre vilja ta del av informationen i form av ljud?
Vi hjälper Er spela in och distribuera ut till era anställda, partners eller kunder.

Ljudtidning?

Varför läsa tidningen när man kan lyssna på tidningen? Som ett komplement till din tidning kan vi läsa in delar eller hela tidningen i ljudformat och distribuera ut den utefter era önskemål.

Träning med musik
bottom of page